Thông báo Kết luận họp BLL Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi
Ngày 15/10/2013 tại Hà Nội, BLL Trường VHQĐ - TSQ Nguyễn Văn Trỗi đã tổ chức cuộc họp cùng đại diện các Thầy Cô giáo và BLL các Khóa: Thầy Vũ Xuân Thăng, Cô Nguyễn Thúy Lan, các anh, chị Lương Sơn K2; Lữ Thái, Thái Chi K3; Vũ Hòa Bình K4; Hạ Thanh Xuyên, Hoàng Việt, Ngô Thế Vinh K5; Hoàng Mạnh Thắng K7; Nguyễn Thị Thái K8. Anh Trần Kiến Quốc K5 - Phó BLL Trường Trỗi ở phía Nam tham dự cuộc họp.
Trưởng BLL Trường Bùi Vinh chủ trì cuộc họp. Hội nghị đã thảo luận và đi đến thống nhất kết luận về các nội dung sau:
 1. Nội dung thứ nhất:
  Kiểm điểm việc thực hiện các công việc từ cuộc họp trước.
 2. Nội dung thứ hai:
  Kiện toàn BLL Trường, Tăng cường BLL khối các Thầy Cô, khu vực miền Trung và BLL khối nữ (C11). Đồng thời kiện toàn đại diện các Khoá tại BLL Trường.
 3. Nội dung thứ ba:
  Triển khai thực hiện Ba việc lớn để tiến tới ngày kỷ niệm 50 năm thành lập Trường (1965 - 2015).
 4. Nội dung thứ tư:
  Chương trình đại diện các Khoá gặp mặt các Thầy Cô giáo nhân dịp ngày Quốc tế Hiến chương các Nhà Giáo 20/11/2013.
 5. Trưởng BLL Trường NVT
  Bùi Vinh