Ảnh Y Nam

Có 2 tấm hình cũ của Y Nam, chụp hồi đầu những năm 1970, do Đạt K8 gửi cho Hà mèo, nay đưa lên để ACE có dịp nhớ đến một bạn Trỗi đã đi xa. Cảm ơn bạn Đạt đã chia sẻ ảnh quý!

Tiện thể giới thiệu luôn ACE trang phụ Ảnh-Video-Nhạc, mong mọi người chia sẻ ảnh đẹp của mình lên đây.


Trái qua: ?, Giang K7, Y Nam (Nguyễn Sỹ Nam).