Chuyên san "Trại Hòe - Trại Cờ" - Cập nhật 06/11/2012

Rating:★★★★★
Category:Books
Genre: Biographies & Memoirs
Author:TTh
Tôi không phải dân "Trại Hòe" nên rất muốn tìm hiểu giai đoạn này, những ngày đầu của Trường Trỗi.
Nhân bài viết của a. hadongtran, đọc lại các bài viết trên các Blog Trỗi thấy nhiều cái hay nên gom về đây: Chuyên san "Trại Hòe - Trại Cờ" _ Bản 3, để ai quan tâm tiện xem, đỡ phải Guk: "Trại Hòe" :-) .

Đây chỉ là "bản nháp", mong các bác "Trại Hòe" góp ý sửa chữa, viết thêm bài bổ sung cho bức tranh thêm phong phú.
TTh

* Bác Nghị hay bác "Trại Hòe" K6 nào cho cái danh sách K6 thì hay quá