K3 TPHCM kỉ niệm Ngày QĐNDVN

Start:     Dec 18, '10
Location:     Tp. HCM

...
K3 chúng ta hầu hết đều trở thành người lính sau khi tốt nghiệp phổ thông. Hầu hết cũng từng trải qua hơn 40 lần kỷ niệm ngày này kể từ khi bắt đầu thành chiến sỹ...


Xem: