♬ Nhạc sĩ BaChai - Bạn Trỗi Adelaide - K5 (Update tháng 3/2016)

Rating:★★★★★ - Category: Music - Genre: International
- Artist: Trần Bắc Hải
  tháng 3/2016.


Trần Bắc Hải = tranbachai – BacHai – BaChaitranbachai – BacHai – BaChai
Nhân dịp tác phẩm "Hải Đội Hoàng Sa" được giải thưởng cùng việc các bài hát "Anh về thăm hội quê em", "Tích tắc", "Sài Gòn có góc phố" được giới thiệu rộng rãi trên thông tin đại chúng, Bạn Trỗi K6 xin chúc mừng bác BaChai và mong bác có nhiều sáng tác mới. Xin được gom về đây một số sáng tác của anh có trên mạng, đã được giới thiệu tại các Blog Bạn Trỗi và Blog riêng để ACE ngưỡng mộ tiện thưởng thức. Cảm ơn anh Hải đã gửi các bản mp3, ảnh cùng các tư liệu khác!

"Lính Trỗi mình tưởng có tới ông ca sĩ (NSUT DMĐức) là đã oai lắm rồi, đâu dè có cả ông nhạc sĩ.
Đáng trân trọng".
HCQuang 1/10/2009


(Xin mời nhấp chuột vào tên bài muốn xem/nghe.